Woocommerce page

Mặc định sau khi cài xong Woocommerce, bạn vào phần quản lý trang (Pages) sẽ thấy nắm tới một số trang mặc định mà Woocommerce tự tạo ra để có thể dùng các tính năng trọng yếu trên trang bán hàng.

Ở đây bao gồm:

  • Cửa hàng: Trang này sẽ hiển thị các món đồ mới nhất trên Xây dựng trang web trọn gói cao cấp và nắm tới phân trang.
  • Giỏ hàng: Trang này sẽ là trang giỏ hàng của bạn khi thêm hàng vào giỏ, nó sẽ hiển thị các sản phẩm sở hữu trong giỏ hàng.
  • Tài khoản của tôi: Đây là trang quản lý tài khoản của khách hàng nếu họ log in vào website.
  • Thanh toán: Trang thanh toán đơn hàng, hay còn tìm đến là trang Checkout đó mà.

Còn cái Trang mẫu là cái Sample page khi cài WordPress, không sở hữu gì cả.

Trong đó, trang Cửa hàng sẽ được setup ở [textmarker color=”247BFF”]Woocommerce -> cài đặt -> mặt hàng -> Hiển thị[/textmarker].

Woocommerce page

Các trang còn lại tuy không thiết đặt ở đây nhưng để nó hoạt động thì nội dung phải tốt nhất nên nắm tới các shortcode tương ứng với như sau:

  • Giỏ hàng: [woocommerce_cart]
  • Tài khoản của tôi: [woocommerce_my_account]
  • Thanh toán: [woocommerce_checkout]

Dĩ nhiên là những shortcode đó đều sở hữu trong các trang mặc định mà Woocommerce tạo ra rồi.

Shop woocommerce

có các hướng dẫn setup shop làm trang chủ

Khi cài woocommerce nó đã cài sẵn cho chúng ta một trang tên cửa hàng (Shop) để hiển thị danh sách các món đồ mới nhất. Chúng ta có lẽ tận dụng chức năng thiết đặt một trang tĩnh trở thành trang chủ của Word press để đưa Gây dựng trang web chuẩn seo trang cửa hàng đó ra ngoài trang chủ, bằng cách truy cập vào cài đặt -> Đọc -> Một trang tĩnh và chọn trang chính là cửa hàng. Nếu bạn muốn nắm tới một trang hiển thị bài viết mới nhất thì chọn ở phần trang nội dung bài viết. Sau khi đánh dấu bạn sẽ thấy trang chủ của mình là một trang cửa hàng. Hoặc có lẽ tham khảo thêm dịch vụ tăng cường WordPress

5/5 - (1 bình chọn)

Woocommerce wordpress - Những thủ thuật trong Woo wordpress

(sieutocviet.vip)

Với 4 năm thực chiến Laravel 6 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp Seo top, Digital marketing tối ưu nhất cho công ty.
Hiện là leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post