Cấu trúc của Mail exchanger record

Một bản ghi cấu trúc của Mail exchanger record thông thường bao gồm hai làm từ chính: priority (ưu tiên) và mail server (máy chủ email).

Priority (Ưu tiên): Cấu trúc của Mail exchanger record mỗi MX Record được gán một số ưu tiên, có lẽ là một con số nguyên. Giá trị này quyết định trang bị tự ưu tiên khi có đa dạng cấu trúc của Mail exchanger record cho cùng một miền. Mức ưu tiên tốt nhất được ưu tiên cao nhất.

Mail Server (Máy chủ email): Đây là địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ email chấp nhận thư. Khi một thư được gửi đến, kế hoạch sẽ tìm MX Record với ưu tiên rẻ nhất và gửi thư đến máy chủ tương ứng với. Cấu trúc của Mail exchanger record

Tìm kiếm Mail exchanger record

Khi một người gửi muốn gửi thư đến một địa chỉ email, chương trình sẽ làm công đoạn sau:

Query DNS: Kế hoạch sẽ làm truy vấn DNS để tìm kiếm Mail exchanger record cho miền của địa chỉ email nhận thư.

Priority Sorting: MX Record sẽ được sắp đặt theo ưu tiên từ rẻ nhất đến cao nhất.

Gửi thư đến máy chủ: Thư sẽ được gửi đến máy chủ nắm tới ưu tiên thấp nhất. Nếu máy chủ này không thể nhận thư, kế hoạch sẽ thử máy chủ nắm tới ưu tiên cao hơn khi tìm kiếm Mail exchanger record. Tìm kiếm Mail exchanger record

5/5 - (1 bình chọn)

Cấu trúc Mail exchanger record - Bảo mật MX record, quản lý tải và cải thiện hiệu suất

(sieutocviet.vip)

Với 6 năm kinh nghiệm Wordpress, asp.net 7 năm thực chiến trong quản trị web site tư vấn giải pháp Seo google, Kinh doanh online tối ưu nhất cho công ty.
Hiện là leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post