Email authentication là một giai đoạn xác minh địa chỉ email nắm tới hợp lệ và nhận được thư hay không. Nó là một bước cần thiết trong việc phòng thủ người mua khỏi các email giả mạo và thư rác.

Email giả mạo là một loại email được gửi từ một địa chỉ email giả mạo. Các email giả mạo thường xuyên được sử dụng để lừa đảo các bạn, chẳng hạn như ý họ cung cấp thông tin cá nhân hoặc nhấp vào các liên kết độc hại. Thư rác là một loại email đáng tiếc, thường chứa quảng cáo hoặc nội dung spam.

Email authentication thường giúp cho phòng tránh các email giả mạo và thư rác bằng cách xác minh rằng email đến từ một nguồn tin cậy cậy. Điều này hỗ trợ tự vệ người mua khỏi bị lừa đảo hoặc bị nhiễm virus.

Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ đánh giá về email authentication, bao gồm các loại email authentication, thuận tiện của email authentication và cách làm email authentication. Đoạn thể hiện ngắn này cung cấp một cái nhìn tổng quan về email authentication và tầm quan trọng của nó. Đoạn này cũng giới thiệu các chủ đề chính mà bài viết sẽ đề cập. Email authentication

Email authentication

Email authentication là

Email authentication là một quá trình xác thực địa chỉ email sở hữu hợp lệ và nhận được thư hay không. Email authentication là một bước rất cần thiết trong việc bảo vệ các bạn khỏi các email giả mạo và thư rác.
Email authentication là
Có hai loại Email authentication là:
  • Domain authentication: xác thực rằng email đến từ một miền hợp lệ.
  • Email authentication: xác minh rằng email đến từ một người gửi hợp lệ.

Domain authentication

Domain authentication là loại email authentication đơn giản và dễ dàng nhất. Nó chỉ xác minh rằng email đến từ một miền hợp lệ. Điều này giúp cho ngăn ngừa việc kẻ tấn công sử dụng các miền giả mạo để gửi thư rác hoặc lừa đảo.

Domain authentication được thực hiện bằng cách sử dụng các bản ghi DNS. Bản ghi DNS là một tập hợp các thông tin được lưu trữ trên máy chủ DNS. Bản ghi DNS tặng biết máy chủ nào chịu trách nhiệm gửi thư từ một miền nhất định.

Sở hữu hai loại bản ghi DNS thường xuyên được sử dụng cho domain authentication:

  • SPF (Sender Policy Framework): SPF chỉ định những máy chủ nào được phép gửi thư từ một miền nhất định.
  • DKIM (DomainKeys Identified Mail): DKIM tặng phép người gửi ký chữ ký điện tử đưa cho các email hợp lệ sao cho người nhận thường xuyên xác thực bằng khoá công khai.

Domain authentication

Email authentication

Email authentication là loại email authentication phức tạp hơn. Nó xác thực rằng email đến từ một người gửi hợp lệ. Điều này giúp ngăn ngừa việc kẻ tấn công sử dụng tài khoản email bị đánh cắp để gửi thư rác hoặc lừa đảo.

Email authentication được làm bằng cách sử dụng các kỹ thuật như:

  • Two-factor authentication (2FA): 2FA yêu cầu người mua nhập mã xác minh ngoài mật khẩu thông thường xuyên.
  • DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance): DMARC là một giao thức tặng phép người nhận kiểm tra xem email sở hữu được gửi từ một miền hợp lệ và được khách hàng ủy quyền hay không.

Email authentication

Email authentication cần thiết

Email authentication cần thiết là một biện pháp bảo mật trọng yếu giúp cho bảo vệ các bạn khỏi các email giả mạo và thư rác. Các email giả mạo có thể được sử dụng để lừa đảo người dùng, chẳng hạn như yêu cầu họ hỗ trợ thông báo cá nhân hoặc nhấp vào các liên kết độc hại. Thư rác là một loại email đáng tiếc, thường chứa quảng cáo hoặc nội dung spam.

Email authentication cần thiết thường xuyên giúp cho phòng tránh các email giả mạo và thư rác bằng cách xác thực rằng email đến từ một nguồn đáng tin cậy. Điều này hỗ trợ tự vệ khách hàng khỏi bị lừa đảo hoặc bị nhiễm chương trình độc hại.

Email authentication cần thiết

5/5 - (1 bình chọn)

Khái niệm Email authentication - Ích lợi của Email authentication. Hướng dẫn thực hiện authentication.

(sieutocviet.vip)

Trải qua 4 năm kinh nghiệm Python, PHP 8 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp Seo top, Kinh doanh online tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện làm leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post