Bảo mật tin tức

Điều khoản dịch vụ

C.ty TNHH dịch vụ Siêu Tốc Việt (STV Services Co., Ltd, sau đây tìm đến tắt là SIEUTOCVIET) chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn khẳng định bảo vệ những tin tức cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất cứ thông báo cá nhân nào khác mà bạn hỗ trợ, hoặc bất cứ tin tức nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ hỗ trợ bạn hiểu rõ những thông báo cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng giống như cách chúng tôi tiêu dùng những thông báo này sau đó. Khi bạn truy cập và tiêu dùng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn triệt để đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Hầu hết content bạn xem được trên website nhằm chuyên dụng cho nhu cầu thông báo của bạn và giúp bạn chọn lựa dịch vụ. Vì thế, bạn được tiêu dùng web mà không nên cung cấp bất cứ tin tức cá nhân nào. Không những thế, trong một số trường hợp, khi tương tác đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi thường yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân theo quy tắc của Nhà nước về việc quản lý chủ thể tên miền. Các thông tin cá nhân được cung cấp nằm trong phạm vi tin tức công khai của chủ thể và thông tin c.ty, không bao gồm các thông báo riêng tư và các thông tin bí mật (như thông tin thẻ tín dụng, cuộc sống riêng tư).

2. Phạm vi tiêu dùng thông tin

Khi bạn hỗ trợ các thông tin quan trọng, chúng tôi sẽ tiêu dùng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi thường liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, tiêu dùng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những món đồ, dịch vụ hay hệ thống ưu đãi mới từ SIEUTOCVIET. Khi cung cấp thông báo cho chúng tôi qua web này, bạn làm rõ và chấp thuận việc thu thập, tiêu dùng và tiết lộ những thông báo cá nhân nêu trên tặng một số mục đích được quy định trong trang này. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng các thông báo cung cấp có thể được tiêu dùng cho các cơ quan chức năng theo mục đích của luật định mà không nên báo trước. Trình tự và giấy tờ hỗ trợ thông tin của chúng tôi được làm chính xác theo các quy tắc hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông báo cá nhân bạn cung cấp khi tiêu dùng website thường được lưu trữ tại trụ sở hay chi nhánh của SIEUTOCVIET, thường được lưu trữ tại một số máy chủ hiện nắm tới hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và tăng trưởng trang web cũng như các dịch vụ của SIEUTOCVIET trong và sau thời kì đăng ký.

Nếu bạn đặt hàng một mặt hàng, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên web site, chúng tôi khả năng cao liên hệ với bạn để nắm tới những tin tức bổ sung trọng yếu đưa cho việc xử lý hoặc hoàn tất đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của bạn. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ không cung cấp thông báo này đưa cho một bên trang bị ba mà không được sự cho phép của bạn, ngoại trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành.

SIEUTOCVIET khẳng định bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán tin tức cá nhân của bạn đưa cho các doanh nghiệp khác vì các mục đích khuyến mãi.

4. Cung cấp cho các đơn vị khác

Chúng tôi có lẽ tiêu dùng một số đơn vị khác để hỗ trợ mặt hàng hay dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng nên trao chuyển hướng tin tức cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn tất yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép tiêu dùng thông tin cá nhân của bạn đưa cho các mục đích khác và chúng tôi cùng lúc yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

5. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Thỉnh thoảng, tin tức thường được đưa vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp website hay nâng cao tốt dịch vụ đưa cho bạn. Những thông tin này khả năng cao được biết đến dưới dạng các “cookies” mà rộng rãi web hiện cũng đang tiêu dùng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình phê chuẩn trên máy tính của bạn, không phải trên web. Chúng đưa cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, hình thức trình thông qua và địa chỉ của các website tương tác.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn khả năng cao cài đặt chế độ trình phê duyệt của bạn làm điều này nếu trình ưng chuẩn của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt hình thức nhận cookies, bạn sẽ không thể đăng nhập hay tiêu dùng một số tiện ích trên web site mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý giảm thiểu việc tiêu dùng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

5/5 - (1 bình chọn)

Thủ tục bảo mật - Các điều luật về bảo mật.

(sieutocviet.vip)

Có hơn 6 năm thực chiến Wordpress, asp.net 6 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp SEO từ khóa, Marketing tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện giữ chức vụ trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post