Bảo mật thông báo

Điều khoản dịch vụ

Chủ đầu tư TNHH dịch vụ Siêu Tốc Việt (STV Services Co., Ltd, sau đây gọi tắt là SIEUTOCVIET) chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam đoan bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, định nghĩa “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất cứ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông báo nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ hỗ trợ bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng giống như cách chúng tôi tiêu dùng những thông tin này sau đó. Khi bạn log in và tiêu dùng web site (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn triệt để đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mọi nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu tin tức của bạn và giúp bạn chọn lựa dịch vụ. Vì thế, bạn được tiêu dùng web site mà không cần cung cấp bất kể thông báo cá nhân nào. Không những thế, trong một số trường hợp, khi tác động đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có lẽ yêu cầu bạn cung cấp tin tức cá nhân theo quy định của Nhà nước về việc quản lý chủ thể tên miền. Các tin tức cá nhân được hỗ trợ nằm trong phạm vi tin tức công khai của chủ thể và thông tin c.ty, không bao gồm các thông tin riêng tư và các thông báo bí mật (như thông báo thẻ tín dụng, cuộc sống riêng tư).

2. Phạm vi tiêu dùng thông tin

Khi bạn cung cấp các tin tức quan trọng, chúng tôi sẽ tiêu dùng chúng để phục vụ yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi thường liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, tiêu dùng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ SIEUTOCVIET. Khi hỗ trợ thông báo đưa cho chúng tôi qua web site này, bạn làm rõ và chấp thuận việc thu thập, tiêu dùng và tiết lộ những tin tức cá nhân nêu trên đưa cho một số mục đích được quy định trong trang này. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng các tin tức cung cấp thường xuyên được tiêu dùng cho các cơ quan tác dụng theo yêu cầu của luật định mà không cần báo trước. Trình tự và thủ tục cung cấp tin tức của chúng tôi được làm chính xác theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những tin tức cá nhân bạn hỗ trợ khi tiêu dùng trang web khả năng cao được lưu trữ tại trụ sở hay chi nhánh của SIEUTOCVIET, thường được lưu trữ tại một số máy chủ hiện sở hữu hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và vững mạnh trang web cũng giống như các dịch vụ của SIEUTOCVIET trong và sau thời kì đăng ký.

Nếu bạn đặt hàng một mặt hàng, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên website, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để nắm tới những thông tin bổ sung quan trọng đưa cho việc xử lý hoặc hoàn tất đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của bạn. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này tặng một bên vật dụng ba mà không được sự đưa cho phép của bạn, ngoại trừ các trường hợp bắt buộc theo quy cách của pháp luật hiện hành.

SIEUTOCVIET khẳng định tự vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán tin tức cá nhân của bạn tặng các công ty khác vì các mục đích giảm giá.

4. Cung cấp cho các đơn vị khác

Chúng tôi có thể tiêu dùng một số đơn vị khác để cung cấp mặt hàng hay dịch vụ tặng bạn. Chúng tôi cũng tốt nhất nên trao đổi thông báo cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép tiêu dùng tin tức cá nhân của bạn cho các mục đích khác và chúng tôi cùng lúc yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

5. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Thỉnh thoảng, thông tin thường xuyên được đưa vào máy tính của bạn để hỗ trợ chúng tôi nâng cấp web site hay cải thiện chất lượng dịch vụ đưa cho bạn. Những thông tin này có lẽ được biết đến dưới dạng các “cookies” mà phổ biến web hiện cũng đang tiêu dùng. “Cookies” là những mẩu tin tức lưu trữ trong đĩa cứng hay trình thông qua trên máy tính của bạn, không phải trên web. Chúng tặng phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như là địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình phê duyệt và địa chỉ của các trang web ảnh hưởng.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông tin khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể thiết lập hình thức trình phê chuẩn của bạn thực hiện điều này nếu trình phê duyệt của bạn giúp. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt hình thức nhận cookies, bạn sẽ không thể log in hay tiêu dùng một số tiện ích trên web site mà không được khẳng định trước. Chúng tôi không cố ý giảm thiểu việc tiêu dùng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và thiết kế web.

6. Sự yên ổn

Khi code website, chúng tôi khả năng cao đặt những luật định tối ưu mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi đăng nhập bất hợp pháp và việc tiêu dùng không thích đáng các tin tức cá nhân của bạn đã gửi đưa cho SIEUTOCVIET phê duyệt việc tiêu dùng web này. Nếu website này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được chương trình một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để tự vệ tính bảo mật và yên ổn trên đường truyền data.

Vì luôn nắm tới những rủi ro tương tác đến vấn đề hỗ trợ data cá nhân, Bất cứ là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua Internet, hay qua các phương tiện khoa học khác; và không có hệ thống công nghệ nào an toàn tuyệt đối hay chống được toàn bộ các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), SIEUTOCVIET luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng hài lòng đối với lần nào đặc tính của thông báo để ngăn ngừa và giảm thiểu tối đa các rủi ro thường khi bạn tiêu dùng trang web này.

7. Thông tin qua E-mail

Khi bạn đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của bạn hỗ trợ sẽ dùng làm công cụ trao thay thế bởi thông báo với bạn. Trước hết bạn hãy chắc rằng bạn hỗ trợ địa chỉ e-mail bổ ích đối với bạn trong suốt giai đoạn tiêu dùng dịch vụ.

Chúng tôi khả năng cao gởi những tin tức bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu giúp cho của bạn. Trong trường hợp bạn không còn tiêu dùng e-mail đã hỗ trợ, bạn phải báo tặng chúng tôi để về việc thay đổi này.

Để phòng thủ bạn, SIEUTOCVIET có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail bạn đã cung cấp nếu nhận thấy sở hữu sự gian lận hoặc thông báo không ổn định – đưa cho đến khi chúng tôi liên hệ được với bạn để xác nhận.

8. Phương tiện và công cụ điều chỉnh thông tin cá nhân

SIEUTOCVIET sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các data thông báo cá nhân không đúng, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn gắn kết với hoạt động của chúng tôi. Bạn toàn quyền tiếp cận và thay đổi tin tức cá nhân của mình bất kể thời kì nào trên các tài khoản trực tuyến mà bạn được cung cấp.

Bạn cũng hiểu rằng chúng tôi vẫn lưu trữ lịch sử chuyển đổi của bạn vì mục đích quản lý và giải quyết các tranh chấp (nếu có) sau này.

9. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

SIEUTOCVIET từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị trở thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay search cách tiêu dùng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không nắm tới sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương nắm tới chương trình hay tặng phép.

10. Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này thường chứa các đường gắn kết đến các website khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin ảnh hưởng để bạn tham khảo. SIEUTOCVIET không chịu trách nhiệm về content hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

11. Việc đổi thay quy định

SIEUTOCVIET thường đổi thay quy cách này một cách không thường, bao gồm việc bổ sung, bỏ bớt một phần nội dung hoặc tạm dừng trang web mà không cần phải báo trước. Bên cạnh đó, nếu quy định này được thay đổi theo hướng thường xuyên gây bất lợi đưa cho bạn, SIEUTOCVIET sẽ nỗ lực thông báo về sự chuyển đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

12. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tất cả vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin được làm và cam kết bởi SIEUTOCVIET tại các địa chỉ thông tin chính thức trên website sieutocviet.com này.

5/5 - (1 bình chọn)

Chính sách bảo mật - Các điều luật về bảo mật.

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.vip)

Với hơn 5 năm kinh nghiệm Wordpress, asp.net 5 năm thực chiến trong quản trị web site tư vấn giải pháp Seo top, Kinh doanh online tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện giữ chức vụ quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post